Karadağ iş ilanları

Karadağ iş ilanları

Karadağ iş ilanları ile iş bulmak ve çalışmak mümkün mü?
Karadağ çalışma ve oturma izni denildiğinde öncelikle kaç tip çalışma izni olduğunu anlatmakta fayda var. Karadağ’da üç tip çalışma izi var: 

1. Karadağ kişisel çalışma izni 
Daimi ikamet statüsünde olan yabancılara verilien çalışma iznidir. Verilen belgenin içeriği Karadağ yerel halkının hakları ile aynı içeriğe sahiptir. Yani herhangi bir kısıtlama olmadan çalışma olanağı sağlar. Sınırsız bir süreye sahiptir ya da özel durumlarda bir yıllığına verilebilir. 

2. Karadağ işe yerleştirme izni
Karadağ'da işe sigortalı olarak girilmesi sonucunda elde edilen çalışma iznidir. Bir iş sözleşmesi imzalanır.  Standart belge bir yıl süreyle verilir ve özel izinle iki yıl daha uzatılabilir. Yani bir yerde işe girerseniz, en az bir yıl, en çok özel izinle üç yıl çalışabilir, üç yıl oturma izni alabilirsiniz. 
Karadağ işe yerleştirme izni ile ilgili yasa olan Karadağ Yabancılar Yasası Madde 70 der ki;
 
Bir yabancının istihdamı için geçici ikamet ve çalışma izni bir yıla kadar geçerlilik süresi ile verilir.

Bu maddenin 1. fıkrasında belirtilen izin iki yıla kadar uzatılabilir.

Girişimci ve CEO'ların tek mülk sahibi oldukları veya sermayenin% 51'inden fazlasının sahibi olduğu şirketlerdeki geçici ikamet ve çalışma izinleri, bu Kanunun 43 üncü maddesinin gereklerini yerine getirdikleri sürece uzatılabilir.

İşveren, geçici ikamet ve çalışma izninin veriliş tarihinden itibaren sekiz gün içinde işveren için bir iş sözleşmesi imzalamak ve iş düzenlemelerine uygun olarak zorunlu sosyal güvenliğe rapor vermekle yükümlüdür.

Yabancı işbu maddenin 4. fıkrasında belirtilen süre içerisinde işe girmezse, işveren en geç üç gün içinde ikamet ve çalışma izninin iptali hakkında Bakanlığa bilgi vermekle yükümlüdür.

3. Karadağ sezonluk çalışma izni 
Genellikle geçici ya da mevsimlik işlerde, (sporcular, bilim adamları, yaratıcı mesleklerin temsilcileri, gazeteciler, diplomatlar vb) genellikle 6 aya kadar olan kısa bir süre için uygulanır. 

Karadağ bir yabancının mevsimsel istihdamı ile ilgili yasa olan Karadağ yabancılar yasası Madde 71 der ki; 

Bir yabancının mevsimsel istihdamı; mevsimsel nitelikteki faaliyetlerde mevsimsel işler yapmak için yarı zamanlı bir iş anlamına gelir.

Mevsimsel istihdam için geçici bir ikamet ve çalışma izni, bir yıllık bir süre boyunca altı aya kadar bir süre için verilir.

İstisnai olarak, mevsimlik işlerin yapılması gerekiyorsa, bu maddenin 2. paragrafında belirtilen izin, iznin geçerlilik süresinin bir yıl boyunca sekiz ayı geçmeyeceği aynı veya başka bir işveren tarafından iki ay daha uzatılabilir.

İşveren, geçici ikamet ve mevsimlik istihdam için çalışma izni verildiği tarihten itibaren sekiz gün içinde, yabancıyla bir iş sözleşmesi imzalamak ve iş düzenlemelerine uygun olarak zorunlu sosyal güvenlik başvurusunda bulunmak zorundadır.

İşveren, bu Maddenin 4. paragrafında belirtilen süre içinde yabancıyla bir iş sözleşmesi yapmazsa, en geç üç gün içinde ikamet ve çalışma iznini iptal etmesi için Bakanlığa bilgi verecektir.

Sözün özü; Karadağ’da iş bularak bir işe girmek yoluyla oturum izni alıp yaşamak, Karadağ’da hayat kurmak isterseniz, maksimum özel izinle 3 yıl alabilirsiniz. Bu nedenle ülkeye yerleşen yabancılar genelde Karadağ şirket kurma yolu oturum izinlerini almayı ve bu şekilde yıl sıkıntısı olmadan çalışabilmeyi tercih ediyorlar. Ayrıca ilerde kazanılacak Karadağ vatandaşlık başvuru hakkına da yatırım yapmış olunuyor. 

Gönderiyi Paylaş

Yorumlar (0)

Yorum bırak

whatsapp